จีนจับผู้ก่อการร้ายกว่า 13,000 คนในซินเจียง

15:37 18 มีนาคม 2562 592
รัฐบาลจีนทลายกลุ่มผู้ก่อการร้าย 12,995 คน ในแคว้นซินเจียง นับตั้งแต่ปี 2557 พร้อมประกาศปราบปรามอย่างไม่ลดละ เพื่อประโยชน์สุขของโลก

วันนี้ ( 18 มี.ค. 62) โฆษกรัฐบาลจีน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2557 ทางการจีนจับกุมผู้ก่อการร้ายไปแล้ว 12,995 คน ยึดระเบิด 2,052 ลูก พร้อมลงโทษผู้ที่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาอย่างผิดกฎหมายอีก 30,645 ราย ในแคว้นซินเจียงทางตะวันตกของประเทศ

 

ขณะเดียวกัน สำนักงานสารนิเทศของคณะมนตรีแห่งรัฐในจีน ได้ออกสมุดปกขาว ว่าด้วยการต่อสู้ผู้ก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง รวมถึงปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยสมุดปกขาว ระบุว่า  รัฐบาลจีนยืนหยัดต่อสู้กับการก่อการร้ายทุกรูปแบบ และจะปราบปรามอย่างไม่ลดละภายใต้กฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้ก่อการร้ายใช้ความรุนแรง และละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน นอกจากนี้ จีนเป็นประเทศที่มีกฎหมาย ดังนั้น จึงเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องต่อหลักการในรัฐธรรมนูญ

 

อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ผู้ก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงของจีน เป็นส่วนสำคัญของการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายของประชาคมโลก และโลกทุกวันนี้  เผชิญปัญหาร้ายแรง ทั้งจากผู้ก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง แต่ยังไม่มีประเทศใด สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จได้  ดังนั้น การกระชับความร่วมมือกับประชาคมโลก และส่งเสริมการไว้วางใจในทางการเมืองระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ จะช่วยให้การปราบปรามผู้ก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขและเสถียรภาพของโลก