เลือกตั้ง 2562 : บัตรเลือกตั้งล็อตแรกถึงศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ไทย

20:15 17 มีนาคม 2562 434
เลือกตั้ง 2562 : บัตรเลือกตั้งล็อตแรกถึงศูนย์คัดแยกของไปรษณีย์ไทยแล้ว ระดมเจ้าหน้าที่ 3,000 คน ขนบัตร-เข้าเวรแยกบัตร 24 ชั่วโมง

วันนี้ (17มี.ค.62) เวลา 18.30น. นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมนายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำสื่อเยี่ยมชมการคัดแยกบัตรเลือกตั้งของไปรษณีย์ไทย โดยบัตรเลือกตั้งชุดแรกที่นำมาส่งที่ศูนย์คัดแยกคือหน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 34 คน ในเวลา 17.30 น. ซึ่งการดำเนินการคัดแยกนั้นศูนย์คัดแยกจะดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงโดยแบ่งเจ้าหน้าที่ทำงานออกเป็นสามกะต่อวัน

 

ด้าน​นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เป็นผู้ขนส่งบัตรเลือกตั้ง ทั้งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร และบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ รวมทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้ง ไปยังเขตเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 350 เขตทั่วประเทศ โดยในขั้นตอนต่อไป กกต. จะทำการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรกว่า 2.6 ล้านฉบับ ที่ประชาชนใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแล้ว มายังไปรษณีย์ไทยเพื่อทำการคัดแยก และส่งต่อไปยังเขตเลือกตั้งปลายทางให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 มี.ค. 2562 เพื่อให้ทันกำหนดเวลาการปิดหีบเลือกตั้งรอบปกติ และนับคะแนนพร้อมกัน

 

​สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 17 มี.ค. 2562 นี้ ไปรษณีย์ไทยได้รับมอบหมายภารกิจจาก กกต. ให้เป็นผู้คัดแยกบัตรเลือกตั้ง และขนส่งถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมด จะถูกส่งมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งที่ต้องตรวจนับจำนวนให้ถูกต้อง ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการเปิดถุงบรรจุซองบัตรเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของถุง และตรวจนับจำนวนซองบัตรเลือกตั้งพร้อมบันทึกรายงานการตรวจนับ

 

จากนั้นจะทำการคัดแยกไปตามเขตเลือกตั้งด้วยเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ (OCR) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการคัดแยกอีกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ก่อนจะปิดถุงแล้วขนส่งด้วยรถขนส่งไปรษณีย์ไปยัง 350 เขตเลือกตั้งปลายทาง เพื่อนำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในรอบปกติ และทำการนับคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 3,000 คน เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้

 

พร้อมยืนยีนว่าไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ ในภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง การลำเลียงบัตรขึ้นรถขนส่ง การขนส่งบัตรโดยรถขนส่งไปรษณีย์ ไปจนถึงการส่งมอบยังปลายทางที่กำหนด ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัย รัดกุม และตรวจสอบได้ ภายใต้การกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)