สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยเครื่องบินเอธิโอเปียตก

20:17 16 มีนาคม 2562 904
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเครื่องบินเอธิโอเปียตกที่เมืองบิชอฟตู

 

วันนี้( 16 มี.ค.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปีย (Ethiopian Airlines) ตกที่เมืองบิชอฟตู (Bishoftu) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

 

ความว่า ฯพณฯประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย กรุงแอดดิสอาบาบา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินเอธิโอเปียตกที่เมืองบิชอฟตู ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยร่วมกับชาวเอธิโอเปียและประชาชนอีก 35 ประเทศ ซึ่งมีผู้โดยสารเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกดังกล่าว ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าครั้งนี้ 

 

(พระปรมาภิไธย) 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร