'ศรวุฒิ ขาวคม' ผู้พิทักษ์ทะเลตะวันออก

11:31 16 มีนาคม 2562 625
SOS (Save Our Seas ) : 'ศรวุฒิ ขาวคม' ผู้พิทักษ์ทะเลตะวันออก

 

SOS (Save Our Seas) รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน จะพาไปดูการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลในพื้นที่สุดเขตแดนตะวันออก ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อ 10 ปีก่อนต้องเผิญวิกฤติจากการทำลายล้างของเครื่องมือประมงผิดกฏหมาย ก่อนที่ชาวประมงพื้นบ้านจะรวมกลุ่มกันเปลี่ยนวิธีการทำประมง และเพิ่มกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ โดยการนำของลุงเอก ศรวุฒิ ขาวคม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ