'สอาด' ต้นแบบเกษตรกรเลี้ยงแพะ | ปนัดดา Story

17:36 15 มีนาคม 2562 483
'สอาด' ต้นแบบเกษตรกรเลี้ยงแพะ | ปนัดดา Story (11/03/62)

 

ไปที่ จ.นนทบุรี ไปดูความสามารถของเกษตรกรท่านหนึ่งที่มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเกษตรกร และด้วยความมุ่นมั่นจนในวันนี้เขาสามารถปลดหนี้และสามารถยึดอาชีพการเป็นเกษตรกรเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ลำบาก