เรือนจำเขาไม้แก้ว ให้ชีวิตใหม่ผู้ก้าวพลาด | ปนัดดา Story

17:19 15 มีนาคม 2562 477
เรือนจำเขาไม้แก้ว ให้ชีวิตใหม่ผู้ก้าวพลาด | ปนัดดา Story (04/03/62)

 

ไปชมเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จ.ระยอง ที่ได้ร่วมมือกับสถานประกอบเอกชน ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะกลับคืนสู่สังคม