สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)

10:11 10 มีนาคม 2562 933
สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)ตอนศูนย์เรียนรู้บ้านวินสืบสานศาสตร์พระราชา

สืบสานงานพัฒนา(10/03/62)ตอนศูนย์เรียนรู้บ้านวินสืบสานศาสตร์พระราชา

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์