คลังปลื้มยอดใช้พร้อมเพย์ ทะลุ46.5ล้านราย

10:37 14 มีนาคม 2562 761
‘สังคมไร้เงินสด’ ประสบความสำเร็จ! กระทรวงการคลังเปิดยอดลงทะเบียนพร้อมเพย์ ทะลุกว่า46.5ล้านราย

วันนี้ (14มี.ค.62) ความคืบหน้าจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการระยะต่อไป เนื่องจากความสำเร็จในการดำเนินงาน สามารถผลักดันและพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศ เข้าสู่ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน พร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว จำนวน 46.5 ล้านราย และมีปริมาณธุรกรรม 1,100 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า  5.5 ล้านล้านบาท และติดตั้งอุปกรณ์ รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือ EDC  แล้ว 768,103 เครื่อง

 

ส่วนแผนระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย  จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4  ตั้งแต่ ปี 2562 – 2564 โดยมุ่งส่งเสริมให้ดิจิทัล เพย์เมนต์ ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและบริการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ราคาถูก และตรงความต้องการของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน