สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิส

20:16 13 มีนาคม 2562 1,013
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิส

 

วันนี้ (13 มี.ค.62) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2562 ข้อความว่า

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส นครรัฐวาติกัน ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างยิ่ง เพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงประสบความสุขสวัสดิ์

 

(พระปรมาภิไธย) 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร