เลือกตั้ง 2562 : ข้อห้าม! ที่ควรรู้ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้ง

10:27 14 มีนาคม 2562 696
เลือกตั้ง 2562 : ข้อห้าม! ที่ควรรู้ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากเผลอตัวทำผิดเสี่ยงโทษทั้งจำทั้งปรับ

ใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง 2562 ที่ตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองต่างหาเสียงและชูนโยบายของพรรคเพื่อเรียกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน แน่นอนว่า 24 มี.ค. ที่จะถึงนี้ พี่น้องประชาชนต้องออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเพื่อเลือกคนดี มีความรู้ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยวันนี้ได้รวบรวมข้อห้ามต่างๆ ที่ผู้ใช้สิทธิต้องพึงระวัง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้และอาจกระทำผิดได้ ไว้ดังนี้

 

 

-ห้ามไม่ให้มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง

-ห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง

-ห้ามจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง

-ห้ามยอมรับเงิน-ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน

-ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย

-ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนไว้แล้ว

-ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเกี่ยวกับผลเลือกตั้ง

-ห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ระหว่าง 7 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งจนปิดหีบเลือกตั้ง

-ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

 

สำหรับข้อห้ามต่างๆ หากใครพลั้งเผลอกระทำไป อาจมีความผิดทั้งโทษทั้งจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งอาจถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองอีกด้วย