จากนักธุรกิจ สู่ก้าวใหม่บนถนนสายการเมือง | คนหลังข่าว

13:08 12 มีนาคม 2562 648
จากนักธุรกิจ สู่ก้าวใหม่บนถนนสายการเมือง | คนหลังข่าว (12/03/62)

 

จากนักธุรกิจ สู่ก้าวใหม่บนถนนสายการเมือง | คนหลังข่าว (12/03/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  หลังได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30/11.30 น.