โปรดเกล้าฯตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

16:25 11 มีนาคม 2562 1,443
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันนี้ ( 11 มี.ค. 62 )นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยพระองค์เอง และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมายเพื่อใช้ในการเผยแพร่ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประชาชนประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

 

นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดิษฐาน หนือประดับในสิ่งของต่างๆ มีดังนี้ 1.ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง งานพระราชพิธีฯ ประดับบนผืนธง ประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติ โต๊ะหมู่บูชา อาคารสถานที่บ้านเรือน และสถานที่ราชการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง และแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสมหามงคลประดับได้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 จนถึง 4 พฤษภาคม 2563 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการเชิญตราสัญลักษณ์มาประดิษฐานเป็นการถาวร ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในงานมหามงคลนี้ ประดับบนสิ่งของ เช่นเสื้อและหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความจงรักภักดี แต่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับ เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน สิ่งของที่แตกสลายได้ กำไล จี้ ยกเว้นสิ่งของในการพระราชพิธี ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

สำหรับหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน สมาคมห้าง ร่าน บริษัท ที่ประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับ หรือ ประดิษฐานให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมแบบคำขอไปที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรอง ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลัง มีคำว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึก เพื่อจำหน่าย โดยรายได้จากการจำหน่าย ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในส่วนของเสื้อโปโลสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่า จะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึก ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์จำนวนอย่างละ 20,000 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์