เลือกตั้ง 2562 : กสร.ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงานไปเลือกตั้ง

10:19 11 มีนาคม 2562 517
เลือกตั้ง 2562 : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศขอความร่วมมือให้ลูกจ้างหยุดงาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันนี้ (11มี.ค.62) นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

 

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำหน้าที่และใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระตามบทบัญญัติ มาตรา 50 (7) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กสร. จึงออกประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการนายจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นทั่วไปตามวันเวลาดังกล่าว