เลือกตั้ง 2562 : ชำแหละ5พรรคใหญ่ ขนนโยบายลดเหลื่อมล้ำ

10:51 11 มีนาคม 2562 521
เลือกตั้ง 2562 : ชำแหละ5พรรคใหญ่ ขนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน

การเลือกตั้ง 2562 ในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก โดยแต่ละพรรคการเมืองต่างเปิดนโยบายเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชน อีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญคือ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเฉพาะการลดช่องหว่างระหว่างคนรวยและคนจน  เพิ่มโอกาสด้านรายได้ การศึกษา การมีงานทำ และการเข้าถึงทรัพยากรที่เท่าเทียมกันของแต่ละพรรคการเมือง

 

 

พรรคพลังประชารัฐ

-นโยบายเพิ่มรายได้เพิ่มค่าแรงยกระดับฝีมือแรงงาน

-ดูแลบุคคลใกล้เกษียณให้มีงานทำ

-จัดพื้นที่ทำกิน เพิ่มพื้นที่ขายของให้คนทุกระดับ

-ลดภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ 10% แก้เหลื่อมล้ำ

- พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตั้งตัวปลอดภาษี 2 ปี

-เด็กจบใหม่ลดภาษี 5 ปีให้ตั้งตัวมีรายได้เร็วขึ้น

 -แก้ปัญหาที่ดินทำกินออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน

-เพิ่มคน เพิ่มสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

พรรคเพื่อไทย

-แก้ความยากจนเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 350 บาท/วัน

-เพิ่มศักยภาพในการทำมาหากิน

-ปรับกฎหมายให้คนไทยใประโยชน์ในที่ดินส.ป.ก.

-ฝึกอบรม Training ในระดับหมู่บ้านและชุมชน

-ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาแก้เหลื่อมล้ำ   

 

 

     

พรรคประชาธิปัตย์

-ไม่ดูจีดีพีสร้างตัวชี้วัดใหม่สะท้อนความเป็นอยู่ประชาชน

-จัดทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

-ปรับระบบภาษีให้คนมีกำลังจ่ายภาษีมากขึ้น

-แก้ปัญหาการผูกขาดทั้งภาครัฐและเอกชน

-ยกระดับให้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ

 

 

พรรคอนาคตใหม่

-ทลายทุนผูกขาด ดิวตี้ฟรี ธนาคาร เหล้า เบียร์

-บังคับใช้กฎหมายแข่งขันอย่างจริงจัง

-ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี

-แก้ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดิน ปลดหนี้เกษตรกร

 

 

พรรคภูมิใจไทย

-กระจายอำนาจกระจายงบประมาณไปต่างจังหวัด

-ส่งเสริมเรียนออนไลน์เรียนฟรี ตลอดชีวิต

-สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ