กฟผ.คาดปีนี้ยอดใช้ไฟพีคสุด 29,000 เมกะวัตต์

13:19 10 มีนาคม 2562 816
กฟผ.คาดการณ์ฤดูร้อนปีนี้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิ 'พีค' สุดประมาณ 29,000 เมกะวัตต์  พร้อมเตรียมมาตรการรับมือ 

วันนี้ ( 10 มี.ค. 62 )การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คาดว่า ปี 2562 ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ของระบบกฟผ. หรือ Peak อยู่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ ร้อยละ 2  และจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงกว่า 10,500 เมกะวัตต์

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบผลิตไฟฟ้า  กฟผ.บริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบทั้งโรงไฟฟ้าของกฟผ. โรงไฟฟ้า IPP และ SPP ให้มีการทำงานบำรุงรักษาเท่าที่จำเป็น และขอความร่วมมืองดบำรุงรักษานอกแผน ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนตลอดช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเพื่อรักษาความมั่นคง

 

โดยในช่วงฤดูร้อนปีนี้ จะมีกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่ายประมาณ ร้อยละ 30  ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งได้ประสานงานกับ บริษัท ปตท. เพิ่มความสามารถในการส่งเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น  ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีความพร้อมใช้งานเต็มความสามารถ โดยงดทำงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า และ อุปกรณ์ในระบบส่งที่มีความสำคัญ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการส่งไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้การใช้ไฟฟ้าในระบบไม่สูงจนเกินไป