เรื่องนี้มีอยู่ว่า : ผักไฮโดรโปนิกส์จากฝีมือคนพิการ

11:39 9 มีนาคม 2562 605
การปลูกผักอยู่กับธรรมชาติ นอกจากจะดีต่อใจแล้วยังสามารถหารายได้ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการ จ.ปทุมธานี โดยมีทีมงานแสนน่ารักช่วยกันปลูกช่วยกันขายอย่างขันแข็ง

 

การปลูกผักอยู่กับธรรมชาติ นอกจากจะดีต่อใจแล้วยังสามารถหารายได้ให้กับสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคนพิการ จ.ปทุมธานี โดยมีทีมงานแสนน่ารักช่วยกันปลูกช่วยกันขายอย่างขันแข็ง