ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์

11:28 9 มีนาคม 2562 672
SOS (Save Our Seas ) : ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์

 

SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน นำเสนอ EP.20 ตอน ชุมชนประมงบ้านปากกะแดะ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์