เลือกตั้ง 2562 : เตรียมถอนชื่อผู้สมัครส.ส.ไทยรักษาชาติ

10:28 8 มีนาคม 2562 586
กกต. เตรียมติดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้งถอนชื่อผู้สมัครส.ส. 'พรรคไทยรักษาชาติ' ป้องกันกาบัตรเสีย

 

วันนี้( 8 มี.ค.62) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  ได้ออกหนังสือชี้แจงการดำเนินการของสำนักงานกกต. ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) โดยจะต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอน  โดยกกต. ต้องดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้ง หลังจากนี้ เมื่อสำนักงาน กกต.ได้รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการแล้ว จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อ พร้อมมีหนังสือแจ้งให้มีการติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครพรรค ทษช. บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถือว่า เป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนนให้กับผู้สมัครทันที

 

นอกจากนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องประกาศยุบพรรค ทษช. และนำไปเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือเครื่องหมายของพรรคซ้ำ หรือ พ้องกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ตามมาตรา 94 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

         

โดยมาตราดังกล่าวระบุไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าว ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ทั้งนี้ ภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ

 

ขณะเดียวกันกกต. ต้องจัดส่งประกาศยุบพรรค ให้อดีตหัวหน้าพรรค ทษช.ทราบ เพื่อจัดส่งบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2557 - 2561 และงบการเงิน วันที่ 1 ม.ค. ถึงวันที่ 7 มี.ค.2562 รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินทุกฉบับของพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค    เพื่อแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ดำเนินการชำระบัญชีพรรค ทษช. และให้แจ้งอดีตกรรมการบริหารพรรค ทษช.ทุกคน       

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16
Facebook>> TNNthailand
Twitter>> TNNthailand
Instagram>> TNNthailand
Youtube>> TNNthailand
Website>> www.TNNthailand.com

Add Line TNN official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNNthailand
หรือ คลิกที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน