เลือกตั้ง 2562 : ไม่รับฟ้อง! 'เรืองไกร'สู้มติกกต.ยุบทษช.

10:29 7 มีนาคม 2562 310
ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับฟ้อง 'เรืองไกร' ยื่นฟ้องกกต.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

วันนี้( 7 มี.ค.62) กรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ หรือ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นำข้อเท็จจริงมาตีความขยายเกินเลยไป ซึ่งขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนมติการประขุมของกกต.ที่ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

 

นายเรืองไกรได้ทำเรื่องยื่นศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยขอให้ศาลปกครองกลางไต่สวนฉุกเฉิน ให้ทันการอ่านคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่

 

โดยวันนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่การมีมติของกกต. เป็นการดำเนินการตามมาตรา 92 และมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 อันเป็นขั้นตอน 1 ในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติและเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยกข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของ กกต.ที่อ้างในคำฟ้องขึ้นไปเป็นข้อต่อสู้ในชั้นการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ การกระทำตามคำฟ้องจึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 197 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542

 

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN ช่อง16
Facebook>> TNNthailand
Twitter>> TNNthailand
Instagram>> TNNthailand
Youtube>> TNNthailand
Website>> www.TNNthailand.com

Add Line TNN official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNNthailand
หรือ คลิกที่นี่
 

เพิ่มเพื่อน