สธ.ชู16ตำรับสมุนไพรจาก 'กัญชา' รักษาโรค

13:48 6 มีนาคม 2562 668
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ชู 16 ตำรับยาสมุนไพรจากกัญชาเพื่อรักษาโรค โดยมี 2 ตำรับยาอยู่ระหว่างการปลูกซึ่งเป็นสายพันธ์ของไทย เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยภายในกลางปีนี้

 

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ พร้อมจัดประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งการจัดมหกรรมสมุนไพรครั้งนี้ได้นำพืชกัญชามาร่วมจัดนิทรรศการด้วย ซึ่งนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 การใช้สมุนไพรกัญชา ยังคงใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคเท่านั้น โดยไม่ได้เปิดให้ใช้เพื่อผ่อนคลาย และไม่ได้เปิดเสรี โดยขณะนี้ทุกภาคส่วน อยู่ระหว่างการพัฒนาวิจัย และต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาในหลายรูปแบบรองรับการรักษาในอนาคต 

 

สำหรับพืชสมุนไพรอื่นๆ ย้ำว่าจะผลักดันสู่สากลซึ่งรวมถึงการนวดแผนไทย โดยขณะนี้รอลุ้นว่านวดไทย จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้หรือไม่ ซึ่งจะมีการประกาศผลภายในสิ้นปีนี้

 

ด้านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่าถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และการใช้กัญชาและการสั่งจ่ายกัญชา ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วรอเพียงประกาศใช้เท่านั้น ซึ่งจะครอบคลุมการใช้กัญชาในแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน  ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมและการรับรอง จากกรมการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เบื้องต้นมี กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ ที่จะนำมาใช้รักษาโรค มี 2 ตำรับที่ใช้กัญชา ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างปลูกสายพันธุ์ของไทย 520 ต้น  และพัฒนาตำรับยาเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยในสถานบริการของรัฐ 1,000 คน ก่อนประกาศใช้ในบัญชียาหลัก