ภัยแล้งปี 62 จ่อกระทบภาคเกษตร-อุตสาหกรรม

11:22 5 มีนาคม 2562 700
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งแม้ว่าจะปริมาณน้ำตามเขื่อนหลักจะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศก็ตาม

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งแม้ว่าจะปริมาณน้ำตามเขื่อนหลักจะเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศก็ตาม แต่น้ำภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหลังจากนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือส่วนที่เกี่ยวข้องในการงดเว้นการใช้น้ำ เพราะสัญญาญเตือนภัยแล้งในหลายพื้นที่เริ่มปรากฎ