สืบสานงานพัฒนา(17/02/62)

12:07 17 กุมภาพันธ์ 2562 831
สืบสานงานพัฒนา(17/02/62)ตอนชีวิตที่ดีขึ้น ณ ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว

สืบสานงานพัฒนา(17/02/62)ตอนชีวิตที่ดีขึ้น ณ ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์