สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)

11:57 16 กุมภาพันธ์ 2562 956
สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)ตอนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยม

สืบสานงานพัฒนา(16/02/62)ตอนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยม

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสานงานพัฒนา" ออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก ทุกวันเสาร์-อาทิตย์