เลือกตั้ง 2562 : ข้อมูลพรรคเพื่อชาติ

19:37 2 มีนาคม 2562 446
เปิดข้อมูล 'พรรคเพื่อชาติ' สู้ศึกเลือกตั้ง 2562

 

 

 

 

ชื่อพรรค : พรรคเพื่อชาติ

 

หัวหน้าพรรค : นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

 

เลขาธิการพรรค :  นางลินดา เชิดชัย

 

นโยบาย
 

เร่งสร้างและธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารมีหลักธรรมมาภิบาล ขจัดการคอร์รัปชั่น มีสวัสดิการโดยรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างสมดุลย์ พยุงราคาสินค้าการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการพัฒนา เน้นการศึกษาสร้างคน สร้างงาน สร้างสังคมที่เข้มแข็งอบอุ่น ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความสุข มีสิทธิ เสรีภาพ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

 

จํานวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : จำนวน 349 เขต 150 คน
 

ที่อยู่

2539 อาคารอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNNthailand 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน