เงื่อนไขการใช้ 'กัญชา' เพื่อการรักษาโรค

10:48 2 มีนาคม 2562 622
ผู้ป่วยมะเร็งดีใจ หลังรัฐบาลเปิดนิรโทษกัญชาเพื่อการรักษาโรค ทำให้พวกเขามีโอกาสรักษาตัวเองได้อย่างถูกกฎหมาย

 

ผู้ป่วยมะเร็งดีใจ หลังรัฐบาลเปิดนิรโทษกัญชาเพื่อการรักษาโรค ทำให้พวกเขามีโอกาสรักษาตัวเองได้อย่างถูกกฎหมาย