เลือกตั้ง 2562 : อำนาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา

10:36 1 มีนาคม 2562 520
เรื่องของ 250 ส.ว. ยังเป็นประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงควบคู่กับการหาเสียงเลือกตั้ง วันนี้เราจะไปดูกันว่าอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.นอกจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีอะไรอีกบ้าง

 

เรื่องของ 250 ส.ว. ยังเป็นประเด็นที่ถูกนำมาพูดถึงควบคู่กับการหาเสียงเลือกตั้ง วันนี้เราจะไปดูกันว่าอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.นอกจากการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีอะไรอีกบ้าง ติดตามจากคุณมนตรี จอมพันธ์