เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิครอบครองกัญชา

23:15 27 กุมภาพันธ์ 2562 631
วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ต้องการครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ แจ้งขออนุญาตครอบครอง แต่วันแรกยังมีผู้จดแจ้งไม่มาก

 

วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ต้องการครอบครองกัญชาทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ แจ้งขออนุญาตครอบครอง แต่วันแรกยังมีผู้จดแจ้งไม่มาก แล้วใครบ้างที่สามารถมีกัญชาไว้ในครอบครองบ้าง