ไทยปลูกกัญชาทางการแพทย์ล็อตแรก

12:10 28 กุมภาพันธ์ 2562 663
องค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน เพื่อใช้ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์

 

องค์การเภสัชกรรม ปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งแรกของอาเซียน เพื่อใช้ผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ คาดเดือนกรกฎาคมนี้ได้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาล็อตแรก จำนวน 2,500 ขวด ใช้ทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัย