เลือกตั้ง 2562 : ข้อมูลพรรคชาติพัฒนา

17:45 26 กุมภาพันธ์ 2562 661
เปิดข้อมูล 'พรรคชาติพัฒนา' สู้ศึกเลือกตั้ง 2562

 


 


 


ชื่อพรรค : พรรคชาติพัฒนา

 
แคนดิเดตนายกฯ : นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ


หัวหน้าพรรค : นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

 

เลขาธิการพรรค :  นายดล เหตระกูล


นโยบาย
 
พรรคชาติพัฒนามีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าให้กับเกษตรกรและคนในชนบท นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศ ให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคง สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างSME ให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบคมนาคมให้ทั่วถึงและปลอดภัย ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการลงทุนมากขึ้น ส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเศรษฐกิจหลัก สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เร่งรัดการกระจายอำนาจ สร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีสวัสดิการที่ดี ขยายอายุการทำงานถึง 65 ปี ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพิ่มสวัสดิการแรงงานและการมีงานทำ กำจัดปัญหายาเสพติด จัดการปัญหาฝุ่นและดูแลสิ่งแวดล้อม เด็กไทยพูดได้ 2 ภาษา ใช้กีฬาสร้างคน สร้างชาติ สร้างความรักสามัคคี และยุติปัญหาขัดแย้ง


จํานวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 


เว็บไซต์พรรคชาติพัฒนา : http://www.chartpattana.com/

 

เฟซบุ๊กพรรคชาติพัฒนา : https://www.facebook.com/ChartpattanaParty/

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNNthailand 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน