จับตาวิกฤตเวเนซูเอลากับสงครามตัวแทน

22:14 2 กุมภาพันธ์ 2562 419
จับตาวิกฤตเวเนซูเอลากับสงครามตัวแทน | TNN WORLD TODAY (02/02/62)

 

จับตาวิกฤตเวเนซูเอลากับสงครามตัวแทน | TNN WORLD TODAY (02/02/62)