คกก.ยาเสพติดเห็นชอบใช้ต้น-ใบกัญชารักษาผู้ป่วยได้

14:37 22 กุมภาพันธ์ 2562 972
คกก.ยาเสพติดเห็นชอบให้สามารถนำต้น-ใบกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยได้ นอกเหนือจากสารสกัดกัญชา

 

วันนี้( 22 ก.พ.62) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติด พิจารณาอนุบัญัติ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ยาเสพติด พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลูกกัญชาทางการแพทย์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค ศึกษาวิจัยให้ไม่ต้องรับโทษ หรือ บทนิรโทษกัญชา 3 ฉบับ ที่ครอบคลุม3กลุ่ม โดย ผู้ป่วย แพทย์ นักวิจัย แพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัย วิสหากิจชุมชน  และกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองกัญชา  ให้นำกัญชามาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยไม่มีความผิด ภายใน90 วัน

 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด ยังมีมติเพิ่มเติม ในส่วนของผู้ป่วยที่มีการใช้กัญชาให้สามารถใช้กัญชารักษาต่อเนื่องได้เกิน 90 วัน จนกว่าระบบการสั่งจ่ายกัญชาจากแพทย์จะเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการอนุญาต ให้นำส่วนอื่นๆของกัญชามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย เช่น ต้นและใบ ซึ่งนอกเหนือจากสารสกัดน้ำมันกัญชาที่มีการใช้อยู่แล้ว 

 

ส่วนกัญชาของกลางที่จากเดิมเมื่อส่งมอบจะถูกทำลายแต่ในที่ประชุมเห็นชอบว่า ให้นำกัญชาที่ไม่มีสารปนเปื้อนสามาถมาศึกษาวิจัยทำฐานข้อมูลได้ แต่ต้องมีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะนำไปใช้วิจัยในด้านใดและต้องไม่ใช้ในคน

 

ขณะที่การใช้กัญชาในแพทย์แผนไทย เบื้องต้นได้มีมติ ตำรับยา 16 ตำรับ ที่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ โดยแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่จะนำกัญชาไปใช้รักษาทางการแพทย์ ต้องผ่านขึ้นทะเบียนและรับรอง จาก กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของหมอพื้นบ้านขณะนี้ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีประมาณ3,000 คน

 

ในส่วนประเด็นจิตอาสา หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีการทำกัญชารักษาทางการแพทย์อยู่เดิมแล้วทางเลขาธิการอย. เห็นว่า มีช่องกฎหมายที่เปิดอยู่ คือ อาจต้องเข้าสู่ ระบบ หมอพื้นบ้าน มีกาทำในพื้นที่ชุมชน รักษามากว่า10ปี  

 

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 ก.พ.นี้ โรงแรมรามาการ์ เด้น จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านอีกครั้ง 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน