เพชรา เชาวราษฎร์ ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 2561

11:52 22 กุมภาพันธ์ 2562 1,469
เพชรา เชาวราษฎร์ และ สมสุข กัลป์จาฤก ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561

 

เพชรา เชาวราษฎร์ และ สมสุข กัลป์จาฤก ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยปีนี้มีผู้ได้รับการยกย่องทั้งหมด 12 คน