ทางออกผู้ป่วยซึมเศร้า ห่างไกลการฆ่าตัวตาย

11:37 22 กุมภาพันธ์ 2562 681
นักวิชาการทางเคมี อธิบาย การรมควันฆ่าตัวตาย กลายเป็นเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องระมัดระวัง

 

นักวิชาการทางเคมี อธิบาย การรมควันฆ่าตัวตาย กลายเป็นเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องระมัดระวัง ขณะที่จิตแพทย์ ยืนยัน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารักษาให้หายได้ ชี้การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกของปัญหา