วธ.ประกาศ12ศิลปินแห่งชาติ ‘เพชรา เชาวราษฎร์’ สาขาภาพยนตร์

18:50 21 กุมภาพันธ์ 2562 898
วธ.ประกาศ12ศิลปินแห่งชาติ จาก 3 สาขา ‘เพชรา เชาวราษฎร์’ ได้ประเภทภาพยนตร์และละคร

วันนี้ (21ก.พ.62) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีนี้ทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็น 3 สาขา

 

สาขา ทัศนศิลป์

ประเภท วิจิตรศิลป์

นาย ชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)

นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)

 

ประเภทประยุกต์ศิลป์

นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์ - ทอผ้า)

นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

 

สาขาวรรณศิลป์

นายจำลอง ฝั่งชลจิตร

นายเสน่ห์ สังข์สุข

 

สาขาศิลปะการแสดง

ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)

นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)

 

ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล

นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

 

ประเภทภาพยนตร์และละคร

นางสมสุข กัลป์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)

นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)

 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือ วัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน