เกษตรกรห่วง ร่างพ.ร.บ.ข้าว เป็นอุปสรรคการค้า

11:58 20 กุมภาพันธ์ 2562 784
สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.สุพรรณบุรี เห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ ยังขาดความเห็นที่รอบด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าข้าวในอนาคต

 

สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.สุพรรณบุรี เห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ ยังขาดความเห็นที่รอบด้านของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจเป็นอุปสรรคต่อการค้าข้าวในอนาคต ทำให้กลุ่มชาวนา เป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบ ไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง