โปรดเกล้าฯ ใช้กัญชา-กระท่อมรักษาทางการแพทย์

08:41 19 กุมภาพันธ์ 2562 860
ราชกิจจาฯ ลงประกาศพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข ให้กัญชา-กระท่อมใช้รักษาทางการแพทย์ได้แล้ว

 

วันนี้( 19 ก.พ.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (กัญชา และ พืชกระท่อม)

 

เหตุผลมาจาก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของเดิม ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า มีผลการวิจัยที่ระบุว่า สารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อม มีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ 

 

แต่การรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา

 

นอกจากนี้ ผู้ใดที่มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือการศึกษาวิจัยอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ไม่ต้องรับโทษ แต่จะต้องไปยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ แต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้กัญชานั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายทิ้ง

 

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน