สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติเซอร์เบีย

19:58 15 กุมภาพันธ์ 2562 1,337
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติ

 

วันนี้ (15 ก.พ.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ซึ่งตรงกับ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ความว่า

 

ฯพณฯ นายอะแล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย กรุงเบลเกรดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐเซอร์เบียจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

 

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร