กรมธรณีฯเตือนใช้โคลนผุดพอกหน้าอันตราย

15:40 13 กุมภาพันธ์ 2562 781
กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงปรากฎการณ์ดินผุดที่โคราชอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพ

กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงปรากฎการณ์ดินผุดที่โคราชอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพ