นายกรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็น 'ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน'

14:11 11 กุมภาพันธ์ 2562 861
นายกรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็น 'ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน' | TNN WORLD TODAY (10/02/62)

นายกรัฐมนตรีประกาศให้ปี 2562 เป็น 'ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน' | TNN WORLD TODAY (10/02/62)