ราชภัฏนครปฐมจัดงานเทิดทูนพระพุทธศาสนา

20:07 10 กุมภาพันธ์ 2562 1,009
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงาน “เทิดทูนพระพุทธศาสนา เทิดไท้ทศมราชาผู้ทรงธรรม”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “เทิดทูนพระพุทธศาสนา เทิดไท้ ทศมราชาผู้ทรงธรรม” ในระหว่างวันที่ 11-20 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยพล.อ.ดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รายละเอียดของงานประกอบไปด้วย 

 

เวลา 07.30 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา กิจกรรมปฏิบัติบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม โดยพระวรกโกธะ ศรีญาณรัตนมหานายกะ พระสังฆราชนิกายสยาม วงศ์ ประเทศศรีลังกา คณะสงฆ์ และผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติ เคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากองค์พระปฐม เจดีย์สู่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. เีครื่องสักการะคือดอกบัวและมีกิจกรรมปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อนอ้มถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯ

 

เวลา 18.00 น. พล.อ.ดาวพ์งษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพธิีกางธงฉพัพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก (กว้าง 42 เมตร ยาว 63 เมตร) “เทิดทูนพระพุทธศาสนา เทิดไท้ทศมราชาผู้ทรงธรรม” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม 

 

 

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน