กอปศ.ถกอนาคตสภาการศึกษา

16:43 8 กุมภาพันธ์ 2562 488
ยกเลิกโควต้าพิเศษสมาคมครูผู้ปกครอง เพื่อความเสมอภาคการศึกษาเด็กไทย | คนหลังข่าว (08/02/62)

ยกเลิกโควต้าพิเศษสมาคมครูผู้ปกครอง เพื่อความเสมอภาคการศึกษาเด็กไทย | คนหลังข่าว (08/02/62)