ประเด็นผลสำรวจความคิดเห็นสวนดุสิตโพลที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง | คนหลังข่าว

12:35 4 กุมภาพันธ์ 2562 431
ประเด็นผลสำรวจความคิดเห็นสวนดุสิตโพลที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง | คนหลังข่าว (04/02/62)

 

ประเด็นผลสำรวจความคิดเห็นสวนดุสิตโพลที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง | คนหลังข่าว (04/02/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.