หนุนม.44ห้ามนำเข้า 'ขยะอิเล็กทรอนิกส์'

12:42 21 มิถุนายน 2561 1,028
ตัวแทน7จังหวัด-มูลนิธิบูรณะนิเวศ หนุนใช้ม.44ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว หวั่นไทยกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะอันตรายของโลก

วันนี้( 21 มิ.ย.61) ตัวแทนประชาชนผู้เดือดร้อนจาก 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี พร้อมด้วยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมแถลงข่าวในงาน "เปิดปูมกรณีการนำเข้าขยะพิษ" ขอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษ โดยเสนอมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ยกเลิกคำสั่งคสช. เรื่องการยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ป้องกันการตั้งโรงงานในพื้นที่สีเขียวที่เคยได้รับการคุ้มครอง รวมถึงออกประกาศ ห้ามนำเข้าสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และขยะมูลฝอยหรือวัสดุใช้แล้ว 4 ประเภท คือ ขยะพลาสติก ตระกรันวาเนเลียม ขยะกระดาษที่ไม่จัดประเภท และขยะจำพวกสิ่งทอบางชนิด ซึ่งมีการไหลเข้าในไทย หลังจากจีนประกาศห้ามนำเข้าก่อนหน้านี้

 

นอกจากนี้ขอให้มีการสอบสวนใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 105 /106 และโรงงานเกี่ยวกับการกำจัดและรีไซเคิลของเสีย เพื่อหาความไม่โปร่งใส ส่วนมาตรการระยะยาว ควรแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เช่นประกาศ ฉบับต่างๆของกรอ.ที่ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายสำหรับโรงงาน 105 106 และแยกประเภทกิจการบางอย่างออกจากกัน

 

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ยังสนับสนุนการใช้ ม.44 เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งของ คสช.ที่เป็นช่องว่างให้มีการนำเข้าขยะจำนวนมากในขณะนี้ โดยคาดว่ามีการนำเข้าขยะเหล่านี้มากมากกว่าล้านตันต่อปี

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่า ประเทศไทยนำเข้าของเสียงเพิ่มจำนวนสูงขึ้นโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ขยะเคมีและขยะอันตราย ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 จึงกังวลว่าอนาคตไทยอาจกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะจากประเทศทั่วโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จนต้องร้องขอให้มีการแก้ไข

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tnnthailand.com