ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

14:13 31 มกราคม 2562 491
ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก | คนหลังข่าว (31/01/62)

 

ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก | คนหลังข่าว (31/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.