เลือกตั้ง 2562 : หาเสียงผ่านโซเชียล 'โจทย์ใหญ่' กกต.

15:39 28 มกราคม 2562 426
เลือกตั้ง 2562 : หาเสียงผ่านโซเชียล 'โจทย์ใหญ่' กกต.ในฐานะผู้ควบคุมกติกาต้องมีความชัดเจน

เลือกตั้ง 2562 : หาเสียงผ่านโซเชียล 'โจทย์ใหญ่' กกต.ในฐานะผู้ควบคุมกติกาต้องมีความชัดเจน