ตามรอย 4 สังเวชนียสถาน ศรัทธาแห่งธรรม

11:59 26 มกราคม 2562 882
คณะผู้อุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมผู้แสวงบุญได้ตามรอยเส้นทางจาริก ครบทั้ง 4 สังเวชนียสถาน

 

คณะผู้อุปสมบทในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ พร้อมผู้แสวงบุญได้ตามรอยเส้นทางจาริก ครบทั้ง 4  สังเวชนียสถาน ตลอดกว่า 10 วัน ได้เรียนรู้และซึมซับถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอน และรู้สึกอย่างไรต่อการได้บำเพ็ญบารมีครั้งนี้