เส้นทาง ศาสนา สักการะธัมเมกขสถูป-แม่น้ำคงคา

11:47 25 มกราคม 2562 746
การเดินทางของพระนวกะโพธิ ในโครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ที่ทีมข่าว TNN 24 ได้ติดตามนำเสนอ ผ่านมาถึงครึ่งทาง ซึ่งคณะผู้แสวงบุญได้สักการะธัมเมกขสถูป และล่องเรือในแม่น้ำคงคายามค่ำ

 

เมื่อเดินทางถึงสารนาถ สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ในเส้นทางจาริก พระนวกะโพธิและคณะผู้แสวงบุญได้สวดมนต์ นั่งสมาธิเบื้องหน้าธัมเมกขสถูป ระลึกถึงเมื่อครั้ง พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคีย์ ความสงบของสถานที่ในยามเย็นทำให้คณะสงฆ์เกิดความตื้นตัน ด้วยตระหนักว่าพระรัตนตรัย ถือกำเนิดในที่แห่งนี้เมื่อ 2500 ปีก่อน และเป็นจุดเริ่มต้นให้พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปในโลก รวมถึงประเทศไทย