ประเมินสถานการณ์หลังทราบไทม์ไลน์เลือกตั้ง

12:01 24 มกราคม 2562 445
ประเมินสถานการณ์หลังทราบไทม์ไลน์เลือกตั้ง | คนหลังข่าว (24/01/62)

 

ประเมินสถานการณ์หลังทราบไทม์ไลน์เลือกตั้ง | คนหลังข่าว (24/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.