เลือกตั้ง 2562 : ไทม์ไลน์เลือกตั้งหลังตรา พรฎ.

09:40 24 มกราคม 2562 338
หลังมีพระราชกฤษฏีกาการเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน เราจะไปดูไทม์ไลน์เลือกตั้งกันอีกครั้ง

 

หลังมีพระราชกฤษฏีกาการเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน เราจะไปดูไทม์ไลน์เลือกตั้งกันอีกครั้ง รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อจากนี้