ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

11:55 23 มกราคม 2562 461
ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน | คนหลังข่าว (23/01/62)

 

 

ประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน | คนหลังข่าว (23/01/62)

ติดตามรายการ คนหลังข่าว  ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.30 น.